bet356体育-bet36365体育网站-官方登录

bet356体育-bet36365体育网站-官方登录

跳转到主要内容
全区广播讯息

COVID-19接种信息
页面的顶部

 
所有12岁及以上的个人都有资格接种疫苗
 
请按以下连结浏览免预约/免预约的疫苗接种诊所地点, 日期, 还有可以预约的时间.
 
你也可以把你的邮编发短信到438829,或者打电话1-找到你附近的诊所.
 
* * * * * * * * * * * * * * * *
Información sobre la Vacuna contra COVID-19
今天是12岁años儿子的生日. 
 
2019冠状病毒病疫情的真空控制形式:
Envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829
Llame al 1 -
 
* * * * * * * * * * * * * * * *

Thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19

Mọ我ngườ我từ12你ổtrởlenđhộ我đủđều kiệnđểđược当时ngừ.
 
Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể chích ngừa. Không cần phải làm hẹn!
Các cách tìm vắc xin COVID-19 gần nhà quý vị:
Tin nhắn mã số vùng của quý vị đến số 438829
Gọi vào số 1-

bet356体育
页面的顶部

每一个 为大学和职业生涯做好准备的学生和毕业生有能力改变他们的生活,并在全球化的社会中茁壮成长.

我们的使命
页面的顶部

我们一致决定以创造安全, 动态和相关的学习环境,激发批判性思维, 解决问题和创新.

核心价值观
页面的顶部

卓越的承诺:

我们相信,通过开放、探究和合作的文化,我们将不断改进.  我们尊重那些勇于承担责任、展现创造力和积极主动的人.

 

多样性:

我们认为多样性是一种宝贵的财富,它丰富了我们的世界观,加强了我们的社区.

 

股票:

我们分配资源、发展实践和培养心态来确保这一点 每一个 学生达到或超过标准.

 

包容:

我们通过尊重他人的过程来树立个人和职业的诚信, 透明、主动地让家长参与进来, 学生, 工作人员和社区.

 

专业能力:

我们相信和投资的发展 每一个 我们系统中的员工和志愿者.

bet356体育
页面的顶部

日历页面的顶部

  • bet36365体育网站网络日历
日历
日历